Nieuwe haven voltooid

Opening havenpleinNa een periode van negen jaar ontwikkelen volgt de afronding van een grote fase bij de herinrichting van het havengebied: de uitbreiding van de haven. Wethouder Henk Wessel is trots op het resultaat en verwacht dat de vergrote Hanzehaven veel waterrecreanten trekt naar Elburg: “We kunnen de groei en belangstelling nu weer aan. Daarnaast beschikken we over een nieuw belevingsgebied, genaamd De Loswal, voor kinderen om te spelen en voor alle anderen om te genieten van het mooie uitzicht.”

Met een druk op de knop stelde wethouder Henk Wessel de zogenaamde bedriegertjes in werking, kleine fonteintjes die onverwachts uit en aan gaan. Het betrof de officiële opening van het nieuwe belevingsgebied. Wethouder Henk Wessel, met een knipoog: “Het ligt in de lijn der verwachtingen dat veel kinderen hier een nat pak zullen oplopen.” Hierna onthulde wethouder Henk Wessel samen met Rangco van der Ploeg, lid van de klankbordgroep haven, de nieuwe naam ‘De Loswal’ van het belevingsgebied. Dit werd voorafgegaan door de ceremonie van enkele optizeilers van watersportvereniging Admiraal van Kinsbergen, die het lint doorknipten van de uitgebreide haven.

Domino-effect
Vanaf 2009 werkte de gemeente aan de plannen. Wethouder Henk Wessel kijkt terug: “Allereerst moesten we de ijsbaan verplaatsen, om zo parkeerterrein de Oude Vos mogelijk te maken. Pas daarna kon de oude havenkade en de daaraan gelegen parkeerterrein op de schop. Hier stond een havenkantoor dat we hebben vervangen door een mooi nieuw gebouw. Al die ontwikkelingen achter elkaar maakte het een spannend proces. We hebben bewoners en bedrijven optimaal bij deze ontwikkeling betrokken. We zijn de deelnemers van de klankbordgroep dankbaar voor hun inzet en initiatief. Nu kunnen we weer tientallen jaren vooruit met deze nieuwe inrichting.”

De gemeente kon gebruik maken van een subsidie van € 1.270.000 van de provincie Gelderland voor de aanleg van de Oude Vos en de bouw van het havenkantoor, in de vorm van een cofinanciering. Dit houdt in dat de gemeente deze subsidie ontvangt wanneer zij een zelfde bedrag uitgeeft. De uitbreiding van de haven – waaronder de sanering van de vervuilde grond - kostte € 1.600.000 en dit heeft de gemeente zelf betaald.
Wethouder Henk Wessel roemt de jarenlange inspanning van vele betrokkenen: “In de afgelopen periode zijn hier verschillende bestuurders bij betrokken. Deze klus zou nooit gelukt zijn zonder de inzet van betrokken medewerkers van onze gemeente. Een woord van dank gaat ook uit naar alle aannemers die, soms onder lastige omstandigheden zoals vorst in de grond, sanering van vervuilde grond, gezorgd hebben voor deze fraaie aanblik waar wij nu van kunnen genieten.”
De aankleding van De Loswal wordt binnenkort voltooid met onder andere mooie bomen, bloembakken en bankjes.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons