Standplaats, eenmalige toewijzing of vaste standplaats

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling een eenmalige standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening (APV) verlenen dan wel weigeren. Bij vergunningverlening is het relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

Voorwaarden

Bij uw aanvraag zit onder andere het volgende:

  • Inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel en Fabrieken (handelsregister)
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Aard van handel
  • Datum, tijdstip en plaats
  • Benodigde grootte standplaats

Uitgelicht