Marktstandplaats aanvragen

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden.

De gemeente Elburg hanteert geen wachtlijst.

Kosten

Het marktgeld bedraagt voor elke vaste standplaats, welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld:

  • voor een kalenderkwartaal € 13,95 per volle m1 en met een minimum van € 46,60
  • voor een kalenderjaar € 50,16 per volle m1 en met een minimum van € 166,95

Stroomverbruik

Het marktgeld voor gebruikmaking van een aansluiting op een elektriciteitskast, per marktdag, voor gebruik van:

10 KWh of minder € 3,78 exclusief omzetbelasting en € 4,57 inclusief omzetbelasting.
boven 10 KWh € 7,46 exclusief omzetbelasting en € 9,03 inclusief omzetbelasting.

Promotie- en reclameactiviteiten

Het tarief voor deelname aan promotie- en reclameactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats:

voor een kalenderkwartaal € 30,00
voor een kalenderjaar € 120,00

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Om een standplaats op de markt aan te vragen, heeft u nodig:

  • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • uw geldige identiteitsbewijs

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht