Gokautomaat plaatsen

De gemeente maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.
  • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars, restaurants en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als  behendigheidsautomaten.
  • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars en kantines. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning aanvraagt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kosten

Voor het aanwezig hebben van speelautomaten zijn kosten verbonden. In artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 kost de aanwezigheidsvergunning per jaar:

  • voor één automaat ten hoogste € 56,50 per jaar.
  • voor twee automaten een basis bedrag van ten hoogste € 22,50 vermeerderd met per automaat maximaal € 34,-

Aanvraag

U vraagt de aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Om een vergunning voor gokautomaten aan te vragen, geeft u door:

  • om welk type automaat het gaat
  • wat het serienummer van het apparaat is
  • uw naam

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht