Leden Adviesraad Sociaal Domein

Samenstelling van de adviesraad

Monique Mol

Aandachtsgebied ouderen en volwassenen met een beperking
Vrijwilliger bij Alzheimer Nederland als belangenbehartiger, Mentorschap Overijssel en Gelderland, lid cliëntenraad Zorggroep Noord West Veluwe. Studie HBO Zorg en Welzijn voor Ouderen; Bachelor. Ik ben mantelzorger van mijn moeder geweest die leed aan Alzheimer en daardoor ervaringsdeskundige van wat er allemaal op je pad komt en wat je moet regelen als (kwetsbare) oudere.

Renée Siderius

Aandachtsgebied jongeren met en zonder een beperking
Sinds mei vertegenwoordig ik in de sociaal adviesraad de belangen van de jeugd met en zonder beperking. Dat het goed gaat met de jeugd vind ik belangrijk en daar wil ik me voor inzetten.

Jan van den Berg

Aandachtsgebied participatie, werk en inkomen
Ik wil graag opkomen voor de mensen die daar zelf moeite mee hebben. Ik wil deze mensen een stem en een plek geven door betrokken te zijn bij de besluitvorming, vaststelling en evaluatie van het beleid rondom het sociaal domein. Ik ben werkzaam in de financiële dienstverlening dus ik kan mijn deskundigheid inzetten voor het cluster werk en inkomen.

Marjan Holtrust

Aandachtsgebied informele ondersteuning
Mijn naam is Marjan Holtrust en ik mag zitting nemen in de adviesraad. Mijn nieuwsgierigheid is mijn motivatie. Graag wil ik weten waarom zaken gaan zoals ze gaan, maar even zo nieuwsgierig ben ik naar creatieve oplossingen om doelen te bereiken in moeilijke situaties en naar de verbindingen die we kunnen leggen met andere organisaties.

Joop Rikkers

Aandachtsgebied informele ondersteuning en mensen met een GGZ-achtergrond
Mijn motivatie voor de Adviesraad Sociaal Domein zit in de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een goede Elburger samenleving. Dit kan door signalen uit de samenleving op te vangen en die bij de gemeente te laten klinken. Daardoor kunnen we met elkaar vorm geven aan een samenleving die we als goed ervaren. Dit binnen de kaders van de drie wetten die gaan over het sociale domein. Daarnaast ook om de rol en de taak van de gemeente in het sociale domein in beeld te hebben en zo nodig met de samenleving te communiceren.

Frida Hengeveld

Onafhankelijk voorzitter
Het is voor mij belangrijk om voor de gemeenschap in de plaats waar ik woon iets te betekenen. En dan met name voor mensen die kwetsbaar zijn. In onze samenleving wordt ingezet op zelfredzaamheid maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend daar zelf actief in te zijn. Zelf weet ik als moeder van een gehandicapt kind goed waar je tegenaan kunt lopen.

Carina van der Weide

Onafhankelijk secretaris
Zowel privé als in mijn werk als zelfstandige in de thuiszorg zie ik dat veel mensen niet weten waar te beginnen als ze hulp nodig hebben. Graag zet ik me in om deze kwetsbare groep te helpen.

Uitgelicht