Parkeren in een blauwe zone

Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of de winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag daar alleen kort parkeren.

Als u langer in een blauwe zone wilt kunnen parkeren, vraagt u hiervoor een ontheffing aan. Een ontheffing kan alleen onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend. De gemeente vraagt u om uw redenen.

Wanneer u de parkeerontheffing online aanvraagt of wijzigt krijgt u korting.

Online aanvragen

U kunt de parkeerontheffing ook aanvragen op het gemeentehuis, hiervoor moet u een

Maak uw afspraak

Voorwaarden

De eigenaar of houder van het voertuig (auto/aanhangwagen) woont in de parkeerschijfzone (per adres wordt 1 ontheffing verleend), exploiteert een bezorgdienst in de parkeerschijfzone of voert als bedrijf werkzaamheden uit in de parkeerschijfzone waarbij vaak met zwaar materiaal wordt gewerkt. Zie voor de volledig omschreven voorwaarden de parkeerverordening Binnenstad Elburg.

Kosten

Tarieven 2018:

  • € 101,30 voor een eerste ontheffing voor het betreffende kenteken**. Vraagt u de ontheffing digitaal aan via de website dan betaalt u € 75,97.
  • € 60,80 voor een aansluitende verlenging (voor het volgende kalenderjaar).
  • € 30,40 voor een wijziging (bijv. aanschaf van een andere auto)**. Geeft u uw wijziging digitaal door via de website dan betaalt u € 22,80.

** geldig voor het lopende kalenderjaar.

Aanvraag

Wijzigen/Beëindigen

Wanneer u een andere auto koopt dient u een wijziging aan te vragen of als u geen ontheffing meer nodig heeft en wil beëindigen dan kunt u dit doen door het formulier Parkeerontheffing binnenstad in te vullen. Bij het invullen kiest u dan voor 'wijzigen' of 'beëindigen'.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

  • Lees eerst artikel 2 van de Parkeerverordening

U heeft voor de aanvraag nodig:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (eventueel aangevuld met een kopie van het leasecontract of een verklaring van de werkgever, zie hiervoor het aanvraagformulier).

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht