Obstakel op de openbare weg plaatsen

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.

Obstakels zijn bijvoorbeeld:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet

Na toetsing van uw gegevens, hoort u of u het object mag plaatsen. Als het object meer dan 2 dagen aanwezig is, moet een vergunning worden aangevraagd d.m.v. het invullen van het formulier “vergunning voorwerpen op of aan de weg".

Het plaatsen van een hoogwerker moet minimaal 3 weken van te voren worden gemeld. Aan de hand van aangeleverde gegevens wordt door de gemeente gekeken naar bijvoorbeeld de volgende zaken

 • welke veiligheidsmaatregelen de aanvrager moet treffen
 • of er een omleidingsroute moet worden ingesteld (door de aanvrager)
 • of er ontheffing moet worden verleend, voor bijv. het inrijden van de binnenstad met een voertuig langer dan 9m of voor tegen het verkeer in de locatie verlaten.

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Een vergunning moet 6 weken voor aanvangsdatum  van de werkzaamheden worden aangevraagd. Toestemming  voor het mogen plaatsen van een object gedurende maximaal 2 dagen moet minimaal 2 dagen van te voren telefonisch of per mail worden aangevraagd.

Kosten

€ 72,50

Aanpak

Zo vraagt u toestemming aan om een obstakel op de weg te (laten) plaatsen:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U kunt daarna meteen een melding doen of de vergunning aanvragen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.