Snoeihoutactie 2018

In het kader van het terugdringen van de hoeveelheid restafval is in 2016 besloten het aantal Snoeihoutroutes uit te breiden van 2 naar 8 keer per jaar.

Dit jaar worden de 8 snoeihoutroutes gereden op:
dinsdag 20 maart
dinsdag 17 april
dinsdag 15 mei
dinsdag 19 juni
dinsdag 18 september
dinsdag 16 oktober
dinsdag 20 november
dinsdag 18 december

Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Aanmelden vooraf is verplicht.
  • Actie geldt alleen voor inwoners van de Gemeente Elburg (geen bedrijven).
  • U mag maximaal 2 m³ tak- en snoeihout aanbieden (meer wordt niet meegenomen).
  • De takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) dienen in bundels (samengebonden takken) van max. 1 meter lang, max. 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading te worden aangeboden.
  • De takken mogen pas 1 dag voor de ophaaldatum verkeersveilig, zichtbaar en makkelijk bereikbaar  aan de openbare weg worden aangeboden (direct aansluitend op het eigen terrein).
  • Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.

U kunt zich voor deze snoeihoutactie op twee manieren aanmelden:

U kunt zich aanmelden tot maandag 12.00 uur voorafgaand aan de Snoeihoutroute.

Uitgelicht