Zuiderzeestraatweg West 119 en 121, 8085 AD Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085AD 119
Publicatiedatum
04-12-2018
Einddatum
15-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 119 en 121, 8085 AD Doornspijk (binnengekomen 26 november 2018)
Activiteit Bouwen, Inrit/Uitweg, Planologisch afwijkend gebruik: het verbouwen van de woningen, het aanleggen van een uitrit en het tijdelijk, gedurende 9 maanden, plaatsen van een woonunit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht