Zuiderzeestraatweg Oost 25, 8081 LA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081LA 25
Publicatiedatum
18-12-2018
Einddatum
24-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg Oost 25, 8081 LA Elburg (verzonden 13 december 2018)
Activiteit Kappen: het kappen van een rode beuk.

Tegen de geweigerde vergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht