Vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen: (aanwezigheidsvergunning) - Café Petit Restaurant Wolf

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085AJ 114
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
16-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan café Petit Restaurant Wolf is vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecapand aan de Zuiderzeestraatweg West 114 in Doornspijk. De vergunning is geldig voor het jaar 2019.
Verzonden op 5 december 2018.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Gemeente Elburg (0525-688688).

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht