Uiterwaardenstraat 17, 8081 HJ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 17
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Uiterwaardenstraat 17, 8081 HJ Elburg (binnengekomen 29 november 2018)
Activiteit Bouwen: het verlengen van de bestaande vergunning voor onbepaalde tijd voor het plaatsen van een romneyloods.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht