Tempelweg/Melksteeg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 128

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Tempelweg/Melksteeg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 128 (binnengekomen 5 december 2018)
Activiteiten Bouwen, Planologisch afwijkend gebruik en Inrit/uitweg: het bouwen van een woning en het aanleggen van twee opritten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht