Mogema B.V., Industrieweg 6, 8084 GT ‘t Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084GT 6
Publicatiedatum
18-12-2018
Einddatum
29-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Mogema B.V., Industrieweg 6, 8084 GT ‘t Harde

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het in werking hebben van een koelinstallatie

Voornoemde melding is in de periode van 19 december 2018 tot 30 januari 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht