Kruidenlaan te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 861

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
08-01-2019
Einddatum
19-02-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Kruidenlaan te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 861 (binnengekomen 30 december 2018)
Activiteit Bouwen en Inrit/Uitweg: het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht