Duratherm Nederland BV voor het perceel Grevensweg 15c in Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8085PZ 15
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een melding ingevolge aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Duratherm Nederland BV voor het perceel Grevensweg 15c in Doornspijk

Voornoemde melding is op afspraak op het gemeentehuis in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht