Diverse locaties kappen in de gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Diverse locaties in de gemeente Elburg (binnengekomen 5 december 2018)
Activiteit Kappen: het kappen van diverse bomen in het kader van bomenzorgplicht.

Elburg: het kappen van een eik, vier esdoorns, een leilinde, twee lindes, veertien elzen, twee haagbeuken, een populier, twee essen en een knotwilg.

Doornspijk: het kappen van drie berken, drie elzen, vier eiken, twee haagbeuken, een lijsterbes en twee kastanjes.

’t Harde: drie elzen, vijftien eiken, zestien berken, zes dennen, drie lijsterbessen, een Amerikaanse vogelkers, een kastanje, twee lindes, drie essen, een amberboom en een douglasspar.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien, u dient hiervoor een afspraak te maken. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht