Diverse locaties in ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
24-12-2018
Einddatum
04-02-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Diverse locaties in ’t Harde (binnengekomen 18 december 2018)
Activiteit Kappen: in het kader van bomenzorgplicht kappen van drie esdoorns, acht zomereiken, twee Servische sparren, een taxus, twee douglassparren, vier grove dennen, een Amerikaanse eik   op diverse locaties en het afzetten van een groenstrook in de nabijheid van het station.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht