Diverse locaties in de gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
24-12-2018
Einddatum
04-02-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Diverse locaties in de gemeente Elburg (binnengekomen 18 december 2018)
Activiteit Kappen: het terugzetten en verjongen van bosplantsoenen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht