‘Bestemmingsplan Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat het op 18 september 2018 gewijzigde vastge-stelde bestemmingsplan Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging op 29 november 2018 onherroepelijk is geworden.

De woonwijk Vossenakker is globaal gelegen tussen de Oostelijke Rondweg, de Oostendorperstraatweg en de Kruidenlaan in Elburg/Oostendorp. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de realisatie van een apparte-mentengebouw en rijenwoningen in het noordelijk deel van het plangebied met de daarbij behorende infra-structuur en een tweekapper in het zuidelijk deel ervan.
De wijzigingen die het college heeft aangebracht bij de vaststelling hebben betrekking op het vergroten van het bouwvlak van de rijenwoningen (6-kapper en 13-kapper) aan de achterzijde met 0,25 cm; het laten ver-vallen van 4 woningen (2 tweekappers) en de groenbestemming globaal gelegen ten zuiden van de Kruiden-laan, aansluitend aan het perceel Kruidenlaan 25 en het aanpassen/vergroten van een bouwvlak voor een tweekapper in het zuidelijkste deel het plangebied.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:

Elburg, 11 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht