Batouwe Plant, Diepesteeg 13, 8081 PD Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081PD 13
Publicatiedatum
02-01-2019
Einddatum
13-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Batouwe Plant, Diepesteeg 13, 8081 PD Elburg.

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het telen van gewassen in de open lucht

Voornoemde melding is in de periode van 3 januari 2019 tot 14 februari 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht